دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام
قابل توجه مدیران محترم مدارس و مراکز غیردولتی
احتراما به اطلاع می رساند با توجه به تعویق زمان اجرای سنجش شایستگی های مدیران مدارس لطفا تا اطلاع ثانوی از ثبت خودداری نمائید. لازم به توضیح است مدیرانی که در سامانه رسید واریز وجه ثبت نام را بار گذاری نموده اند ثبت نام آنها محفوظ و مراتب متعاقبا به اطلاع ایشان رسانده خواهد شد .
مجری سنجش شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس